อปุกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
อุปกรณ์ป้องกันป้องกันหรือหยุดยั้งการตก A-SAFE ออกแบบมาสำหรับการทำงานบนที่สูง พื้นที่เสี่ยงต่อการจก หรือเกิดอุบัติเหตุ โดยอุปกรณ์ป้องกันการตก A-SAFE  ได้ผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรองมาตรฐานทุกชิ้น
เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)
 
ชุดกันตกชนิดครึ่งตัว (Sit Harness)
 
ชุดกันตก ชนิดเต็มตัว (Full Body Harness)
 

 

 

ชุดกันตก ทาวเวอร์ (Tower Harness)
 
รอกนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Rectractable Fall Arrester Block)
 
เชือกกันตก (Lanyard)
 
อุปกรณ์ประกอบเชือก (Rope Access)
 
อุปกรณ์สร้างจุดเกี่ยวยึด(Anchorage)
 
อุปกรณ์ทำงานในที่อับกากาศ (Confined Space Entry)
 

อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

contents-products
Engine by shopup.com