อปุกรณ์ลดเสียง
ที่ครอบหูลดเสียง A-SAFE ป้องกันระบบการได้ยินจาการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ทั้งแบบชั่วคราวและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการได้ยินเสียง เช่น การปวดหู หรือ ระบบประสาทหูถูกทำลาย

อุปกรณ์ลดเสียง

contents-products
Engine by shopup.com