อปุกรณ์ป้องกันศีรษะ
หมวกนิรภัย (Safety Helmet) หรือ หมวกเซฟตี้ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและโครงสร้าง ใช้สวมใส่เพื่อลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ เมื่อสิ่งของตกใส่ศีรษะ โดยหมวกนิรภัยจะทำหน้าที่กระจายแรง และดูดซับแรงกระแทก ทำให้ศีรษะได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด หมวกนิรภัย A-SAFE มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.368-2554 โดยผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยโดยตรง สามารถรับแรงกระแทก แรงเจาะ และทนต่อแรงดันกระแสไฟฟ้าแรงสูง ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   01 ก.พ. 2564

   1191

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   08 ส.ค. 2562

   6307

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   08 ส.ค. 2562

   3030

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   08 ส.ค. 2562

   3823

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   11 เม.ย. 2560

   4306

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   11 เม.ย. 2560

   2092

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   11 เม.ย. 2560

   3089

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   11 เม.ย. 2560

   2937

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   11 เม.ย. 2560

   2284

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   11 เม.ย. 2560

   2453

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   11 เม.ย. 2560

   2433

 • จาก 0.00 บาท
  ราคา 0.00 บาท

   11 เม.ย. 2560

   2432

contents-products
Engine by shopup.com