ดูหน้า

ACTIVITIES

 

 

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานครึ่งงปี 2565

  23 กรกฎาคม 2565

งาข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565

  30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565

งาข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานเลี้ยงปีใหม่บริษัท สยามแฮนด์ทูล จำกัด @นาน่ารีสอร์ท แก่งกระจาก

 3 มกราคม 2565

งาข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานเลี้ยงปีใหม่บริษัท สยามแฮนด์ทูล จำกัด

 31 มีนาคม 2563

งาข้อมูลเพิ่มเติม

 
สยามแฮนด์ทูลส์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19 

 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
ลูกค้าที่น่ารักจากพิษณุโลกมาเยี่ยมที่บูธ

 

วันเวลา

 
บริษัทร่วมออกบูธ  งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 : THAILAND

 

 4-6 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 3

 

วันเวลา

 
นิทรรศการด้านความปลอดภัยในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

วันเวลา

 
อบรมวิธีการใช้งาน อุปกรณ์ Lockout Tagout ให้กับบริษัท จำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

 

 30 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บริษัท United Registrar of System(Thailand) Limited ได้เข้ามาตรวจ บริษัท สยามแฮนด์ทูล จำกัด เพื่อรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

 11 เมษายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

 


29 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 4865 ครั้ง

contents-pages
Engine by shopup.com