อุปกรณ์การทำงานแบบที่สูง
 
เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)
 
ชุดกันตกชนิดครึ่งตัว (Sit Harness)
 
ชุดกันตก ชนิดเต็มตัว (Full Body Harness)
 

 

 

ชุดกันตก ทาวเวอร์ (Tower Harness)
 
รอกนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Rectractable Fall Arrester Block)
 
เชือกกันตก (Lanyard)
 
อุปกรณ์ประกอบเชือก (Rope Access)
 
อุปกรณ์สร้างจุดเกี่ยวยึด(Anchorage)
 
อุปกรณ์ทำงานในที่อับกากาศ (Confined Space Entry)
 

อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง

contents-products
Engine by shopup.com