สลิงกลม
หมวดหมู่สินค้า: สลิงโพลีเอสเตอร์-2
รหัส :
ราคา 0.00 บาท

28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ชม 1857 ผู้ชม

แบรนด์สินค้า

KEMA

รหัสโมเดล

-

Type

●Polyester roundsling with two ply woven heavy-duty

sleeve with hearingbone-weave.


Technical specifications


●Colourcoded according to DIN-EN 1492.2.
●Capacity stripes; each stripe is equal to 1 tonne capacity.
●Hearingbone-weave which results in avery high wear-
resistance an a high degree of self-recovering properties.
●The safe working load is clearly and continuosly printed
on the sleeve."
●Extra strong PU-impregnated webbing of the sleeve,which
does no allow dirt to enter."
●Each sling is packed is plastic with CE declaration of
comfirmity.
●Safety factor 7:1
●Elongation 3-5%

Characteristics

●Low elongation.

●Extremely wear-resistant.

Norms

●Extremely wear-resistant.

●According to Machine Directive 89/392/EC


 

   

 

TYPE Colourcode
according to
DIN-EN 1492-1
Working Load Limits with 1 rounding Working Load Limits with 2 rounding
Straight
lift
Choked
lift
0°-7° b straight lift
up to 45°
choked lift
up to 45°
straight lift
45° - 60°
choked lift
45° -60
°
bis 7° 7°-45° 45°-60° 45°-60°
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11
*** factor  1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,12 1,0 0,8
 TE 10 Violet
WLL 1 t 1,000 800 2,000 1,400 1,000 700 500 1,400 1,120 1,000 800
 TE 20 Green
WLL 2 t 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000 1,400 1,000 2,800 2,240 2,000 1,600
 TE 30 Yellow WLL 3 t 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000 2,100 1,500 4,200 3,360 3,000 2,400
 TE 40 Gray
WLL 4 t 4,000 3,200 8,000 5,600  4,000 2,800 2,000 5,600 4,480 4,000 3,200
 TE 50 Red WLL 5 t 5,000 4,000 10,000 7,000 5,000 3,500 2,500 7,000 5,600 5,000 4,000
 TE 60 Brown WLL 6 t 6,000 4,800 12,000 8,400  6,000 4,200 3,000 8,400 6,720 6,000 4,800
 TE 80 Blue WLL 8 t 8,000 6,400 16,000 11,200 8,000 5,600 4,000 11,200 8,960 8,000 6,400
 TE 100 Orange WLL 10 t 10,000 8,000 20,000 14,000 10,000 7,000 5,000 14,000 11,200 10,000 8,000
 TE 120 Orange WLL 12 t 12,000 9,600 24,000 16,800 12,000 8,400 6,000 16,800 13,440 12,000 9,600
 TE 150 Orange WLL 15 t 15,000 12,000 30,000 21,000 15,000 10,500 7,500 21,000 16,800 15,000 12,000
 TE 200 Orange WLL 20 t 20,000 16,000 40,000 28,000 20,000 14,000 10,000 28,000 22,400 20,000 16,000
 TE 250 Orange WLL 25 t 25,000 20,000 50,000 35,000 25,000 17,500 12,500 35,000 28,000 25,000 20,000
 TE 300 Orange WLL 30 t 30,000 24,000 60,000 42,000 30,000 21,000 15,000 42,000 33,600 30,000 24,000
* The gradient reduces the Working Load Limit. The angle should not exceed 60°  STANDARD DIN 61360 Safety Factor 7:1*

 

Roundslings with Accessories Complete by Manufactured

  สลิงกลมยก 4 จุด พร้อมตะขอนิรภัย
ขนาด 1-12 ตัน
สลิงกลมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จากสายการผลิต 1-30 ตัน
roundslings-accessories3 roundslings-accessories2 roundslings-accessories1

  

วิธีการสั่งสลิงกลม

1.เลือกประเภทของสลิง เช่น สลิงกลม สลิงกลมมีห่วงหัวท้าย
2.ขนาดและความยาวใช้งาน เช่น 2T-2/4 สลิงกลมขนาดรับ
น้ำหนัก 2 ตัน ความยาวใช้งาน 2 เมตร เส้นรอบวง 4 เมตร
3.สลิงสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมตามความต้องการได้ในสายงาน
การผลิต

 

 คำเตือนและข้อแนะนำ

1.ควรระวังไม่ให้ปลอกของสลิงขาดหรือการลากสลิงไปกับพื้น
2.เมื่อเกิดการขาดของปลอกสลิง ควรส่งสลิงเพื่อทำการซ่อม
3.ไม่ควรผูกหรือรัดสลิงในขณะยกที่ต่างไปจากข้อกำหนด

contents-product
Engine by shopup.com